Mistä syntyy oikea elinvoima?

Kun vietetään vuoden viimeisiä viikkoja, on hyvä pysähtyä ja miettiä kulunutta vuotta. On todettava, että meillä on mielenkiintoinen vuosi takana tai itseasiassa parikin ja näkyvillä ei näytä olevan helpotusta tulossa. Mutta nähdään tämä mahdollisuutena. Tiedämme, ettei odottamatonta voi ennustaa, mutta omaa asennetta uuteen voi miettiä.


Mennyt on mennyttä, maailma muuttui ja meidän on mietittävä, mitä voimme tehdä talousalueemme kehittämiseksi nyt. Tyytymättömyys olevaan, on merkittävin kehittymisen kannuste. Aktiivisessa ja mahdollisuuksia tarjoavissa kunnissa asuu onnellisempia asukkaita.

Haastavinakin aikoina on tärkeää huolehtia talousalueemme elinvoimasta. Vireydellä ja toiminallisuudella on tärkeä merkitys kuntalaisille sekä koko elinkeinoelämälle. Mutta, mistä elinvoima syntyy? Elinvoima, syntyy aktiivisuudesta, innovatiivisuudesta ja uuden etsimisestä. Se syntyy rohkeudesta tehdä asioita uudella tavalla ja panostuksesta mahdollisuuksiin. Positiivinen elinvoima on uusia asukkaita, työnantajia, työpaikkoja ja palveluja. Se on vaikuttavuutta ja päähuomion laittamista mahdollisuuksiin.

Halusimme tai emme, elinvoimaa ei synny ilman markkinatalouden ja talouskasvun läsnäoloa. Keskeinen kysymys on, mitkä tekijät ovat talousalueemme kilpailuvaltteja. Talouskasvussa on kysymys elintasosta ja asukkaiden hyvinvoinnista. Se on sidoksissa elintason kohenemiseen, ei kulutustavaroiden määrään.

Elinvoimaa tarkasteltaessa laaja-alaisesti siihen liitetään myös elämykset, joita kaupunkien asuinympäristön tulee tarjota. Tarvitaan kerroksellisuutta ja monimuotoista kaupunkikulttuuria sekä yllätyksellisyyttä. Tärkeässä roolissa ovat myös keskustassa sijaitsevat helposti saavutettavat oleskeluun ja tapahtumille varatut sekä harrastamisen mahdollistavat tilat. Niissä syntyy aktiivisuutta ja sosiaalisia kontakteja.

Elinvoima on talousalueemme etu, se syntyy joustavuudesta ja erilaisiin tarpeisiin muotoutuvasta asuinympäristöstä, joka kertoo tunnistettavaa tarinaa. Tämä kaikki voi syntyä vain rajat ylittävällä yhteistyöllä ja avoimella keskustelulla sekä yhteisellä tahtotilalla.

Marja Heinimäki