Monituottajuudesta apua sotepalveluiden saatavuuden takaamiseksi?


Hyvinvointialueiden alueellinen rakenne antaa pohjan sote-uudistuksen onnistumiselle sekä kustannusten hallinnalle.

Ensimmäiset aluevaalit pidetään 23. tammikuuta ja toiminta sekä uudet järjestämisvastuut alkavat vuoden 2023 alusta. Päätösvalta on aluevaltuustolla, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan vaaleilla neljäksi vuodeksi.

Kustannusten kasvun hillitseminen, saatavuuden parantaminen ja laadun kehittäminen, edellyttävät että yksityinen sektori otetaan yhteistyöhön palveluiden tuottamiseen. Monituottajuuden kautta sote-palvelut pystytään luomaan veronmaksajille kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Tavoitteena on sujuva hoitoon pääsy sekä paraneva hoidon laatu.

Palvelusetelin käytön laajentamisella nopeutetaan hoitoon pääsyä ja mahdollistetaan asiakkaalle vapaus valita hänelle parhaiten sopiva palvelu, se kuka palvelun tuottaa ei ole merkityksellinen.

Asiakaslähtöisyys syntyy luomalla asiakaskohtaiset palvelupolut, tarvitaan ammattilaisten yhteistyötä läpi koko palveluprosessin. Pelkkä organisaatiorakenteiden muuttaminen on näennäinen toimi, joka ei synnytä arvoa asiakkaalle.

Sote-palveluiden kustannusten tulisi olla läpinäkyviä ja vertailtavia. Hyvinvointialueiden toimintaa tulee leimata avoimuus ja eri alueilla tulisi olla yhtenäinen kustannusten laskentamalli.

Työvoiman saatavuuden haasteet ovat monialainen ongelma ja korostuvat ikääntyvän väestön määrän ja sen myötä sote-palveluiden tarpeen kasvaessa. Osaamisperusteista maahanmuuttoa on edistettävä ja koulutustarjontaa kehitettävä joustavammaksi.

Sote-palveluiden saatavuutta ja laatua on parannettava hyödyntämällä digi-palveluita, teknologiaa ja tekoälyä nykyistä laajemmin.

Sote-lakien toimeenpano hyvinvointialueilla ratkaisee sote-uudistuksen onnistumisen eli kustannusten kasvun hillitsemisen ja saavutettavien, laadukkaiden ja yhdenvertaisten palvelujen parantamisen.

Äänestämällä vaikutat meille kaikille tärkeisiin palveluihin.

Marja Heinimäki