Osaavan työvoiman saatavuus rajoittaa jo yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä

"Mistä hemmetistä löytyy puuseppiä - kun koulutusta ei ole?” toteaa kauppakamarimme kyselyn vastaaja. Osaavan työvoiman saatavuus rajoittaa jo yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Töitä on tarjolla, mutta tekijät puuttuvat.

Avoimiin tehtäviin ei ole hakijoita ja hakijoiden vähäinen työkokemus sekä kiristynyt kilpailu työntekijöistä ovat merkittävimmät syyt rekrytointihaasteisiin. Suurin tarve kohdistuu toisen asteen eli ammatillisen tutkinnon suorittaneisiin työntekijöihin, toiseksi nousi tarve ammattikorkeakulun suorittaneista. Toimialoista korostui merkittävänä tekniikan- ja toisena tietoliikenneala.

Puolet vastaajista piti tutkintokoulutuksen määrän lisäämistä alueen oppilaitoksissa merkittävimpänä keinona osaavan työvoiman turvaamisessa. Lisäksi tärkeinä pidettiin myös oppisopimuskoulutuksen lisäämistä ja työn vastaanottamisen kannustinloukkujen purkamista sekä työvoiman liikkuvuuden edistämistä Suomen sisällä.

Useat yritykset kokevat työelämään tulevien vastavalmistuneiden ammattiosaamisen heikentyneen. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin kyselyn mukaan miltei 17 prosenttia vastanneista yrityksistä kokee työelämään tulevien osaamisen heikentyneen paljon ja runsas 33 prosenttia kokee osaamisen heikentyneen jonkin verran.

Vain hieman yli 8 prosenttia vastaajista kokee työelämään tulevien vastavalmistuneiden osaamisen parantuneen.” Valtakunnallisiin lukuihin verrattuna tilanne on alueellamme jonkin verran positiivisempi”, toteaa Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki.

Vastaajista kolmannes on hyödyntänyt oppisopimusta säännöllisesti ja kolmannes harvoin. Puolet hyödyntäisivät enemmän, mikäli sitä tuettaisiin taloudellisesti laajemmin.

Oppisopimusta voidaan hyödyntää sekä uusien työntekijöiden palkkaamisessa että olemassa olevien työntekijöiden lisä- tai uudelleen kouluttamisessa. ” Koulutuksen järjestäjä maksaa oppisopimuksessa tutkinnosta riippuen koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen. Lisäksi työnantaja voi saada joissain tapauksissa palkkatukea Te-palveluista, jos on palkkaamassa työtöntä työnhakijaa. Palkkatuki voi olla pienelle yritykselle merkittävä asia uutta henkilöä palkattaessa”, toteaa Hyrian asiakkuuspäällikkö Merja Putus.

Marja Heinimäki