Rekrytointia ei voi toteuttaa kuka tahansa

Lähes 15 vuotta henkilöstövalintojen parissa työskennellyt Marja Heinimäki haluaa muistuttaa yrityksiä, että rekrytointiprosessiin kuuluu suuri vastuu.

Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -koulutuksessa rekrytointia käsitellään moniosaisena kokonaisuutena, jossa eettisten ja juridisten pelisääntöjen noudattaminen on keskeisessä roolissa.

TEKSTI | SAANA LEHTINEN KUVA | TEEMU HEIKKILÄ


Hakuilmoitus nettiin, muutama haastattelu ja uusi osaaja tiimiin on löydetty. Näin rekrytoinnista ajatellaan vielä suuressa osassa suomalaisia yrityksiä. Ajattelutapaa olisi kuitenkin korkea aika päivittää – ainakin jos tavoitteena on pitää yrityksen imago vetovoimaisena.

– Työvoiman saaminen on haastavaa kasvavan työvoimapulan takia. Jos rekrytointi hoidetaan epäammattimaisesti, sana kehnosta kokemuksesta lähtee kyllä leviämään. Työnhakijoita ei ole varaa kohdella huonosti, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki tiivistää.

Kivijalkana pelisäännöt

Rekrytointialalle ei ole Suomessa osaamisen todentavaa koulutusta. Heinimäen mukaan yritysten henkilöstövalinnoista vastaakin laaja joukko tekijöitä aina pitkän linjan psykologeista suoraan alalle päätyneisiin nuoriin aikuisiin saakka.

– Yleinen harhakäsitys on, että kuka tahansa osaa rekrytoida, Heinimäki sanoo.

Henkilöstövalintojen parissa lähes 15 vuoden ajan työskennellyt Heinimäki halusi vaikuttaa tilanteeseen käynnistämällä Suomen ensimmäisen osaamisen osoittavan rekrytointikoulutuksen. Koulutuskokonaisuuden taustalla on joukko rekrytoinnin ja hr-juridiikan ammattilaisia. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin omistama Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija (HRA) -koulutuskokonaisuus on suunnattu sekä HR-alan ammattilaisille että työnsä ohella rekrytoiville asuinpaikkakunnasta tai kauppakamarin jäsenyydestä riippumatta.

SFS:n 30405 -standardiin nojaavassa koulutuksessa rekrytointia tarkastellaan prosessina, jonka eri vaiheita käydään läpi käytännönläheisten esimerkkien avulla.

– Ammattitaidolla hoidettu rekrytointi on monivaiheinen prosessi, joka alkaa jo paljon ennen rekrytoinnin tarvetta. Keskeisessä roolissa on tarpeen määrittäminen – mitä uuden henkilön odotetaan saavan aikaiseksi ja millainen henkilö tehtävän täyttää. Yhteydenpito hakijoihin haun aikana ja sen päättymisen jälkeen unohtuu usein. Myös perehdytysvaihe on äärimmäisen tärkeä osa kokonaisuutta, Heinimäki listaa.

Luentoja, omatoimista opiskelua sekä ryhmä- ja etätyöskentelyä yhdistelevässä koulutuksessa perehdytään rekrytointiprosessiin ja eettisiin periaatteisiin, joita kaikki HRA-nimikkeen saaneet ovat sitoutuneita noudattamaan. Tärkeän osa-alueen koulutuksesta muodostaa rekrytoinnin juridiikka, joka pitää sisällään muun muassa henkilötietosuojan sekä määrittää raamit työhaastattelukysymyksille ja valinnalle.

– Rekrytointia tekevällä on päätöksiä tehdessään hyvin vahva valta ja vastuu. Valintapäätös pitää pystyä perustelemaan myös juridisesti, Heinimäki taustoittaa.

Onnistunut rekrytointi vahvistaa kasvua ja hyvinvointia

HRA-koulutus antaa osallistujilleen vahvan pohjan rekrytointityön tekemiseen.

– Koulutuksen käynyt ja tutkinnon läpäissyt ymmärtää, mitä rekrytointi tarkoittaa yritykselle ja osaa toimia myös juridisesti oikein, Heinimäki tähdentää.

Henkilöstövalinnoilla – niin hyvillä kuin huonoilla – on kauaskantoisia seurauksia. Kun rekrytointiprosessi perustuu yrityksen osaamistarpeisiin ja strategisiin tavoitteisiin, oikeilla valinnoilla voidaan ratkoa ennalta lukuisia haasteita. Parhaimmillaan ammattimaisesti toteutettu rekrytointi on Heinimäen mukaan myös työssä viihtymisen ja työhyvinvoinnin vahvistaja.

– Oikein valittu, kokonaisuuteen sopiva henkilö kasvattaa muunkin tiimin motivaatiota, Heinimäki päättää.