Riskienhallinta on osa johtamista

Elinkeinoelämälle toiminnan varmistaminen on ollut aina tärkeää, nyt se on tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Emme välttämättä voi vaikuttaa maailmaan ympärillämme, mutta voimme varautua.

Sota Euroopassa tuo epävarmuutta. Epävarmuus hidastaa investointeja ja investointien puute talouskasvua. Lisäksi inflaatio on ollut nousussa jo ennen sotaa ja kiihtynyt energian hintojen nousun kautta.

Pakotteiden ja vastatoimien vaikutukset osuvat myös suomalaisiin ja eurooppalaisiin yrityksiin. Suomen ja Venäjän kauppa on suhteellisen pientä, ja on hyvä huomioida, ettei Venäjä ole maailman merkittävimpiä talousmaita. Vaikutuksia on kuitenkin vielä haastava arvioida.

Elinkeinoelämälle toiminnan keskeytyminen tai häiriöt voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia sekä vahinkoja. Haasteet eivät ole vain logistiikkaketjun, raaka-aineiden tai liikennelogistisia ongelmia, vaan enenevissä määrin myös kyberriskejä. Digitalisaatio ja yhteistyöverkostot nostavat alttiutta.

Ennakoimalla ja säännöllisillä arvioinneilla voidaan varautua mahdollisten riskien vaikutuksista liiketoimintaan. Hyvällä suunnittelulla pystytään ehkäisemään useita riskejä, tai ainakin madaltamaan niiden vaikutusta. Kriittisten toimintaketjujen sekä niiden riippuvuuksien huomioiminen, tulisi olla osa yrityksen johtamista. Tavoitteellinen riskienhallinta on tärkeää. Hyvin neuvotellut sopimukset eivät korvaa yhteistyöverkoston kesken käytyjä keskusteluja ja niiden pohjalta luotuja toimintamalleja.

Tunnista, että varautuminen edellyttää panostusta. Luo prosessi ja tee varautumisesta osa yrityksenne perustoimintoja. Valtuuta, jotta toiminnasta tulee systemaattista. Tiedosta, tarkista, suunnittelu, luo, jalkauta ja seuraa sekä reagoi muutoksiin.

Ei haittaa, jos varautuminen ei ole ollut perustoimintaa, tärkeintä on, että reagoit nyt!

Marja Heinimäki