Talousalueella yritysten suhdanneodotukset ovat heikentyneet, mutta eivät romahtaneet

Kauppakamarin kyselystä selviää, että yritysten arviot toimialansa tunnelmista ovat heikentyneet vuoden aikana. Kolmannes vastanneista yrityksistä kuvailee tunnelmia pessimistisiksi. Yli puolet toteaa kannattavuuden heikkenevän ja kaksi kolmannesta odottaa tuotantokustannusten nousevan. Miltei 70 prosenttia arvioi sähkön hinnan vaikuttavan yrityksen toimintaan.

Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan, kasvavat korkomenot ja kiristynyt rahoituspolitiikka heikentävät investointihaluja, mutta kyselytulokset eivät toistaiseksi tue tulkintaa syvemmästä taantumasta. Heikkenevistä investointikaiuista huolimatta, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin talousalueella on valtaosa vastaajista investoinut yhtä paljon tai enemmän kuin vuonna 2021.

Suomessa työllisyys kannattelee jossain määrin taloutta, haasteena on työvoiman saanti ja kohtaanto. Alueellamme vastaajien toimipaikkojen henkilöstömäärä on pääsääntöisesti verrattavissa viime vuoteen ja näkymä seuraavalle puolelle vuodelle on olosuhteisiin nähden myönteinen. Ainoastaan 12 prosentilla on tarvetta työvoiman vähentämiseen.

Marja Heinimäki