Tuki yrityksille Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin EU:sta eroamisen haitallisten vaikutusten vähentämiseksi

Rahoitushaun tavoitteena on tukea yrityksiä, joihin Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin Euroopan unionista eroaminen (Brexit) on vaikuttanut haitallisesti aikavälillä 1.1.2020-31.8.2023. Brexit-mukautusvaraus on EU:n rahoitusväline, jolla tuetaan Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin EU:sta eroamisesta aiheutuneita haitallisia taloudellisia ja muita vaikutuksia.

ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta Brexit-mukautusvarauksen varoista. Yrityksen kehittämisavustus myönnetään valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028 annetun lain (758/2021) ja asetuksen (895/2021) perusteella. Brexit-mukautusvarauksesta myönnettävään rahoitukseen sovelletaan myös Brexit-mukautusvarauksen perustamisesta annettua asetusta (EU) 2021/1755.

Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvarainen valtionavustus. Rahoitusta voidaan myöntää pk-yrityksille kehittämistoimenpiteisiin enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista ja investointeihin yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Investointeihin voidaan avustusta myöntää myös suurille yrityksille I ja II tukialueella, jos kyseessä on investointi uuteen toimintayksikköön, liiketoiminta-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun.

HUOM! ELY-keskus maksaa avustuksen toteutuneiden kustannusten perusteella viimeistään 31.12.2023 Brexit-mukautusvarauksesta annetun asetuksen (EU) 2021/1755 perusteella. Määräaika avustuksen maksuun hakemiselle asetetaan erikseen kussakin avustuspäätöksessä. Tämän takia suosituksena on, että rahoitettavat hankkeet toteutetaan ja haetaan maksuun viimeistään 31.10.2023.

Rahoitushaku

Rahoitushaku on jatkuva ja avustusta on haettava viimeistään 31.8.2023.

Rahoitushaussa on haettavana rahoitusta yhteensä 9 miljoonaa euroa.

Rahoitushaku on voimassa kaikilla Manner-Suomen alueilla seuraavasti:

  • Hämeen ELY-keskus (Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Uusimaa)
  • Keski-Suomen ELY-keskus (Keski-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)
  • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa)
  • Etelä-Savon ELY-keskus (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo)


Lue lisää