Työntekijöiden liikkuvuus vähenee merkittävästi koronan seurauksena

Työhön liittyvä automatkustaminen tulee laskemaan rajusti, vaikka koronaeristäytyminen loppuu. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenyrityksille tekemään kyselyyn vastanneista miltei 81 prosenttia kertoi työhön liittyvän automatkustaminen vähenevän joko merkittävästi tai jonkin verran. Työajon lisääntymiseen ei uskonut kukaan.

Etätyö vaikuttaa myös liikkumiseen
Työmatka-autoilun vähenemiseen suurena syynä on etätyön ja etäkokousten lisääntyminen sekä digitalisaation yhä suurempi hyödyntäminen. Kyselyyn vastanneista yrityksistä miltei 66 prosenttia uskoi etätyön lisääntyvän ja liki 80 prosenttia digitalisaation vauhdittuvan koronan jälkeisessä työelämässä.

Etätyön vaikutus ei suoranaisesti näy yritysten toimitilatarpeen muutoksessa. Vastaajista puolet toteaa, ettei toimitilatarpeessa ole muutosta nykyiseen, vain viidennes odottaa tilantarpeen lisääntyvän. ”Jotakin mielenkiintoista muutoksesta kertoo, että neljännes vastaajista kokee viihtyisän työympäristön merkityksen kasvavan. Oletettavaa on, että työn ja työympäristön sosiaalisuuden merkitys kasvaa ja työskentely on yhtenäisempää ja yhteisöllisempää”, sanoo Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki.


Digitalisaatio osaamistarpeen vauhdittajana
Digitalisaation vauhdittuminen ja etätyön lisääntyminen koettiin pysyvimmiksi muutoksiksi yrityksen toimintaan ja työntekemisen malleihin. Eräs vastaajistamme toteaa, "osassa toimintoja tulee niiden uudelleen järjestelyjä ja uusia työvälineitä laajemmin käyttöönotettaessa syntyy henkilöstölle uusia osaamistarpeita."

Muita ajankohtaiseksi koettuja seikkoja ovat johtamistyön muutos ja henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeen lisääntyminen.


Henkilöstömäärä kasvaa tai pysyy ennallaan 86 prosentissa yrityksistä
Koronapandemialla on ollut vaikutusta yritysten henkilöstömäärään. Positiivisuus näkyy kuitenkin yritysten henkilöstömääräarvioissa, miltei 86 prosenttia kertoo henkilöstön määrän pysyvän ennallaan tai kasvavan seuraavien kahden kuukauden aikana.

Yritysten haasteena on työvoimapula, joka kulminoituu kohtaantoon. Työttömiä työnhakijoita on, mutta merkittävä ongelma on työvoiman kohtaaminen, esimerkiksi osaaminen ei vastaa tehtävää tai se on vanhentunutta. Haaste on työn ja tekijän taustan täsmäyttämisessä.


Liiketoiminnassa on positiivinen vire
”Alueellamme yritysten toimintaympäristö on tasaantunut ja miltei 86 prosenttia vastaajista kertoo, ettei konkurssin riksi ole noussut merkittävästi. Vaikkakin yritykset odottavat epidemian tulevan vaikuttamaan niin yrityksen toimintaan kuin liikevaihtoon”, sanoo Heinimäki.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä hieman yli 74 prosenttia odottaa liikevaihdon pysyvän ennallaan tai kasvavan seuraavan kahden kuukauden aikana. Vaikkakin vaikutukset ovat hyvin toimialasidonnaisia. Vastaava luku koko maan osalta oli 64 prosenttia


Kauppakamarien kysely tehtiin 14.9.2021. Kyselyyn vastasi 44 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenyritystä. Vastauksia kertyi useilta toimialoilta ja vastanneista noin seitsemän prosenttia oli yksinyrittäjiä, loput olivat työnantajayrityksiä.

Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu vuonna 2020 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6, 2.9, 8.10, 1.12 ja vuonna 2021 2.2, 16.3, 27.4 ja 18.6.