Valtioneuvoston kysely työnantajajille osa-aikaisen ja tilapäisen työvoiman käytöstä

Kutsumme alueenne työnantajaorganisaatioita osallistumaan kyselyyn hankkeessa "Palvelujärjestelmän toiminta: osa-aikatyö ja tilapäinen työ sekä siirtymät kokoaikatyöhön".

Kyselyllä tutkimme:

  • yritysten rekrytointikäytäntöjä koskien osa-aikaista ja tilapäistä työvoimaa
  • rekrytointiyhteistyötä TE-työvoimapalveluiden kanssa
  • sekä työsopimuslain lisätyön tarjoamisvelvollisuuden vaikutuksia organisaatioiden rekrytointikäytäntöihin osa-aikaisten työntekijöiden kohdalla.

Kyselyä varten on haettu tutkimuslupa KEHA-keskukselta. Kiitos yhteistyöstä alueiden Kauppakamareille!

Vastaaminen kestää arviolta 15–20 minuuttia.

Pyydämme tarvittaessa ohjaamaan kyselykutsua sille henkilölle, joka tuntee lisätyön tarjoamisvelvollisuuteen liittyvät kysymykset organisaatiossa. Kyselyyn vastaaminen ei kuitenkaan edellytä tämän lainsäädännön tuntemusta tai sen soveltamista organisaatiossanne, vaan olemme kiinnostuneita erilaisista näkökulmista.

Kyselyyn osallistumalla organisaatiollanne on mahdollisuus ottaa kantaa lisätyön tarjoamisvelvollisuutta koskevaan lainsäädäntöön sekä arvioida yhteistyötä työvoima- ja elinkeinopalveluiden kanssa alueellanne, osa-aikaisen ja tilapäisen työn teettämisen näkökulmasta.

Hanke on osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa. Hyödynnämme kyselyvastauksia työsopimuslainsäädännön arvioinnissa ja palveluiden kehittämistyössä eri ministeriöiden asiantuntijoiden kanssa. Hankekonsortion muodostavat Palkansaajien tutkimuslaitos, Tampereen yliopisto ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus.

Kysely on vastattavissa 31.10.2021 saakka. Tervetuloa vastaamaan kyselytutkimukseen!

Vastaa kyselyyn täällä


Tutkimusryhmän puolesta

Yliopistonlehtori Satu Ojala ja tutkija Niklas Mäkinen
Työelämän tutkimuskeskus
Tampereen yliopisto
etunimi.sukunimi@tuni.fi