Vientikaupan määräysten muutokset – Egypti

Jukka Säikkälä, ulkomaankaupan määräysten asiantuntija, Helsingin seudun kauppakamari

Vientikohdemaiden tuontitullauksiin liittyvissä määräyksissä, tuonnin asiakirjavaatimuksissa ja kaupan maksutavoissa voi tulla yllättäviä muutoksia nopealla aikataululla.

Esimerkiksi tavaravientiä Egyptiin harjoittavat viejät ovat viime aikoina kokeneet useita uusia vaatimuksia. Merkittävin uudistuksista on ollut ACI (Advance Cargo Information) -ilmoitusjärjestelmän käyttöönotto merikuljetusten osalta viime vuoden lokakuussa. Uusi järjestelmä edellyttää niin maahantuojilta kuin viejiltäkin uusia rekisteröintivaatimuksia ja viejiltä toimituksiin liittyvien vientiasiakirjojen lataamista nk. CargoX-portaaliin. Mikäli edellä mainittuja toimia ei ole tehty ennen lähetyksen saapumista Egyptin satamaan, tavarat saatetaan käännyttää takaisin lähtömaahan. Lentokuljetuksiin ACI-järjestelmä tulee pakolliseksi 1.1.2023 alkaen.


Egyptin keskuspankki ilmoitti lyhyellä varoitusajalla hyväksyvänsä maahantuonnissa maksutapana tietyin poikkeuksin ainoastaan remburssin 22.2.2022 alkaen. Tämä aiheutti monille viejille ongelmia ja toimitusten viivästymisiä. Sittemmin määräyksiä on kuitenkin helpotettu. Toukokuussa tiettyjen tuotteiden maahantuonnin osalta remburssivaatimus poistettiin ja lokakuun lopulla alle 500 000 USD:n arvoiset tavaralähetykset vapautettiin vaatimuksesta. Samalla ilmoitettiin, että remburssivaatimuksesta ollaan luopumassa kokonaan parin kuukauden kuluessa. Muutoksia maksutapavaatimuksiin voi tulla yhä nopeallakin aikataululla, joten nämä on syytä varmistaa yhteistyössä maahantuojan ja viejän rahaliikenteestä vastaavan pankin kanssa.


Muutoksia on tullut myös asiakirjojen laillistusvaatimuksiin ja niihin liittyviin maksuihin. Egyptin Suomen suurlähetystön perimät laillistusmaksut voivat nousta nyt kauppatapahtumassa hyvinkin korkeiksi. Onneksi tiettyjä helpotuksiakin on tullut, kun CargoX-portaaliin ladattavien asiakirjojen osalta laillistusta ei vaadita.
Muita uusia vaatimuksia Egyptin viennissä on ollut esimerkiksi puutavaran viennin ennakkoilmoitusvelvollisuus, ulkomaisten valmistajien uudet rekisteröintivaatimukset ja maahantuotavien tuotteiden erilaiset tarkastustodistusvaatimukset. Myös kauppakamarin myöntämiä alkuperätodistuksia vaaditaan yhä yleisesti.


Tuontimääräyksiin liittyvät velvoitteet on syytä selvittää egyptiläisen ostajan kanssa jo ennen kauppasopimuksen solmimista. Egyptin viranomaisten asettamien vaatimusten täyttäminen saattaa kohottaa vientikustannuksia merkittävästikin ja todistusten hankkimiseen pitää varata aikaa.
Egyptin ja noin 200 muun maan muuttuvia tuontimääräyksiä seurataan jatkuvasti KauppakamariTiedon Viennin maatieto -oppaassa. Tilaa maksuttomat koekäyttötunnukset palveluun oheisen linkin kautta.


KauppakamariTieto | KauppakamariTieto
KauppakamariTieto: Koekäyttötunnukset – KauppakamariKauppa
KauppakamariTieto: Ulkomaankauppa & Maatieto – KauppakamariKauppa