Kauppakamari

Yritykset haluavat menestyä, olla kannattavia ja kansainvälistyä. Matkalla ne kohtaavat haasteita, joihin kauppakamareilta ja niiden verkostoilta saa tukea. Kauppakamariin kuuluva yritys ei ole yksin. Kauppakamarin jäsenenä yritys voi keskittyä liiketoimintaansa, osana vahvaa verkostoa.

Kauppakamarit ovat vahva ja osaava organisaatio lähellä yrityksiä. Tarjoamme yrityksille palveluita, vaikuttamista, julkaisuja, tietolähteitä ja edunvalvontaa. Autamme verkostoitumaan. Olemme Suomen suurimpia yritysten henkilöstöä kouluttavia organisaatioita.

Kauppakamarit ovat alueellinen, Keskuskauppakamari valtakunnallinen ja FinnCham globaali yhteistyöverkosto.

Kauppakamarit vaikuttavat:

  • Alue- ja liikennepolitiikkaan
  • Osaavan työvoiman saatavuuteen ja koulutuskysymyksiin
  • Teemme yhteistyötä kuntien, viranomaisten ja yhteiskunnan päättäjien kanssa.
  • Tarjoamme yritystoimintaan liittyviä palveluita sekä julkaisuja.
  • Tuotamme koulutusta ja tapahtumia, joissa yritysten edustajat verkostoituvat.
  • Kauppakamareiden hallitukset, valiokunnat ja valtuustot kokoavat alueensa osaajat työryhmiin, joissa käsitellään yritysten toimintaan liittyviä teemoja ja vaikutetaan niihin jo valmisteluvaiheessa.

Missio

Kauppakamarit

Kauppakamareiden tehtävänä on luoda vapaa, vauras, avoin ja kilpailukykyinen Suomi, joka on paras aivan jokaiselle. Sellainen Suomi on paras toimintaympäristö myös elinkeinoelämälle ja yrityksille.

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Edistää yritysten menestystä ja kilpailukykyä proaktiivisesti ollen vahva yritysten etujen ajaja ja asiantuntijaverkosto.
• vaikutamme yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
• tarjoamme laadukkaita asiantuntijapalveluita
• rakennamme yritystoimintaa tukevia verkostoja ja edistämme alueellista yhteistyön lisääntymistä

Visio

Kauppakamarit

Tulevaisuuden Suomi on rakennettu seuraavien arvojen varaan: Vapaus ja vastuullisuus, toimiva markkinatalous ja vapaa kilpailu, sekä tasa-arvoiset mahdollisuudet jokaiselle ihmiselle ja yritykselle kehittyä parhaaseensa sekä menestyä sen mukaisesti.

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

On koko talousalueen arvostetuin, luotettavin ja vaikutusvaltaisin elinkeinoelämän edunvalvoja, joka aktiivisella ja yhteistyökykyisellä toimintatavallaan edistää toimintaympäristönsä ja yritystensä menestymistä.

Arvot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

• jäsenlähtöisyys – jäsenet viitoittavat tiemme
• luotettavuus – olemme luottamuksen arvoisia
• yhteistyökykyisyys – rakennamme siltoja, ylitämme rajoja
• innovatiivisuus – miten voimme palvella vielä paremmin

Toiminnan painopisteet

Toimintamme päämääränä on vaikuttavuus. Vaikuttavuus koostuu palveluista jäsenille, asiakkaille ja ympäröivälle yhteiskunnalle; rahavirroista ja resursseista; sekä näkyvyydestä ja relevanttiudesta. Elinkeinoelämän ja yritysten itsesääntelyn edistäminen on erityisen tärkeä osa toimintaamme.

Vaikuttamisen tavat​​​​​​​

Kauppakamarit luovat päätöksenteon asialistaa sekä tuovat ratkaisuja yhteiskunnallisiin ja elinkeinoelämän ongelmiin, verkostoituen ja yhteistyössä eri toimijoiden ja päätöksentekijöiden kanssa, paikallisesti, valtakunnallisesti, eurooppalaisella tasolla sekä maailmanlaajuisesti.

Kauppakamarin säännöt