HRA-koulutuksesta eväitä kasvuyritysten rekrytointihaasteiden selättämiseen

Startup Center Oy:n Hanna Lindroos osallistui Kauppakamarin HRA-koulutukseen päivittääkseen ja laajentaakseen käsitystään siitä, mitä HR ja rekrytointi tänä päivänä merkitsevät.

”Rekrytointi on hyvin olennainen osa Startup Centerin sekä sen emoyhtiön, Turboteam Oy:n liiketoimintaa, ja HRA-tutkinto vaikutti juuri oikeanlaiselta moderniin rekrytointiin valmentavalta kokonaisuudelta." Kertoo Hanna, Turboteamin digitaalisen liiketoiminnan johtaja.

Turboteam tekee kasvumuotoilua startup- sekä kasvuyrityksille, ja yksi suurimmista pullonkauloista yritysten kasvulle on tällä hetkellä rekrytointi.

Rekrytointi ja HR ovat olleet jo pitkään murroksessa, ja osaajat valitsevat työpaikkansa yhä useammin yrityksen toimintatapojen sekä arvojen perusteella. ”Jotta voimme auttaa yrityksiä kasvamaan kokonaisvaltaisesti, meidän tulee osata valmentaa heitä tekemään rekrytointia houkuttelevasti, kestävästi sekä hyvää yritysmielikuvaa kehittäen. Ja tähän HRA antoikin meille aivan loistavat eväät!”

”Kurssin alkaessa meillä oli jo konsepti talentteihin keskittyvästä Startup Centeristä, minkä lisäksi olimme Turboteamin porukalla alkaneet hahmottelemaan yrityksille suunnattavaa isompaa HR-koordinaattori-palvelukokonaisuutta. Loppujen lopuksi koulutus vahvisti 100-prosenttisesti aiemmat hahmotelmamme siitä, millaista rekrytointia me haluamme tehdä.” Hanna muistelee.

HRA-koulutuksessa käydään läpi rekrytoinnin prosessi aina tarvekartoituksesta päätöksen tekoon ja perehdyttämiseen. Raamit prosessille antaa rekrytoinnin juridiikan osio, mutta vähintään yhtä paljon painotusta saavat eettiset periaatteet. ”Teoriaosuuksista oli saatu hyvin käytännönläheisiä, ja suurin osa koulutuksesta olikin keskustelua sekä kokemusten vaihtoa. Totesimme, että moni meistä kamppailee rekrytoinnissa samojen haasteiden parissa ja ratkottiin näitä haasteita yhdessä.”

Hanna kertoo, että HRA-koulutus toimi loistavana innoittajana ja inspiraation lähteenä lopputalvesta julkaistuille HR-koordinaattori-palveluille. ”HRA-koulutus auttoi ymmärtämään yritysten kipukohdat rekrytoinnin saralla. Lisäksi se vain vahvisti ajatustamme siitä, että rekrytointia ei voi enää ajatella vain yksittäisenä tapahtumana, joka päättyy, kun työntekijä tulee ovesta ensimmäisenä päivänään. Tämän päivän kestävä rekrytointi on ennen kaikkea myyntiä, markkinointia ja pitkäjänteistä vastuullista strategiatyötä, jossa huomioidaan hakijat alusta loppuun ja panostetaan molemminpuoliseen sitoutumiseen.”

”Yrityksen, joka tämän ymmärtää ja pystyy toimimaan sen mukaisesti, ei tarvitse pelätä, että kasvu jäisi ainakaan rekrytoinnista kiinni” Hanna naurahtaa. ”Suosittelen HRA:ta lämpimästi jokaiselle avainasemassa toimivalle henkilölle, jonka työnantajan tulevaisuuden visiona on menestyä ja kasvaa.”