Keskuskauppakamari: Koronavirus tilapäinen haaste Suomen matkailulle

Maailmantaloudelle koronavirus aiheuttaa väistämättä päivä päivältä enemmän haittaa ja sitä kautta se tuntuu myös yhä laajemmin Suomessa, arvioi päivän tilannetta Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

”Suomessa terveysviranomaisten, matkailuyritysten ja Finnairin ripeät toimet ovat nyt omalta osaltaan hidastaneet viruksen leviämistä Suomessa”, kiittelee Romakkaniemi.

Suomen vauhdilla kasvanut matkailu kärsii väistämättä tilanteesta, mutta haaste on tilapäinen, ja toivottavasti lyhytkestoinen, toteaa Romakkaniemi. Hän toivoo, että matkailualan toimijat pystyvät kansainvälisten kumppaniensa kanssa sopimaan koronaviruksen aiheuttamista ongelmista puolin ja toisin tavalla, joka turvaa myös hyvät yhteistyösuhteet tulevaisuudessa.

Kauppakamarilta lausunto Suomen olosuhteista

Kauppakamarilain nojalla Suomessa kauppakamarit ovat myöntäneet yrityksille ulkomaankauppaan liittyviä asiakirjoja kuten alkuperätodistuksia sekä erityistodistuksia. Tämän perusteella Keskuskauppakamari on tänään julkistanut lausunnon kansainväliseen tavara- ja palvelukauppaan liittyvistä olosuhteista Suomessa.

”Matkailualan toimijoiden kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta olemme päättäneet antaa lausunnon, jossa todetaan Suomessa olevan yhä täydet valmiudet ja oikeudet tarjota matkailupalveluita koronaviruksesta riippumatta”, toteaa Keskuskauppakamarin kansainväliseen kauppaan ja sen juridiikkaan perehtynyt johtaja Timo Vuori.

Vuoren mukaan kauppakamari on aikaisemminkin antanut vienti- ja tuontiyrityksille pyynnöstä erityistodistuksia esimerkiksi satamalakkojen aiheuttamasta ylivoimaisesta esteestä ulkomaankaupan merikuljetuksille.

Keskuskauppakamarin lausunnossa todetaan, että muutamasta koronavirusepäilystä huolimatta Suomessa toistaiseksi viranomaiset tai muut toimijat eivät ole kieltäneet tai rajoittaneet minkään matkailupalvelun tarjoamista.

Vuoren mukaan kyseessä on neutraali lausunto liiketoimintaolosuhteista Suomessa erityisesti matkailupalveluiden kannalta.

”Emme voi ottaa kantaa yksittäisten matkailuyritysten kumppanuuksiin, sopimussuhteisiin tai niihin liittyviin velvoitteisiin, vaan ne ratkeavat tehtyjen sopimusten ja sovellettavan lain pohjalta. Mutta toivomme, että lausuntomme edesauttaa alan toimijoita keskustelussa kansainvälisten kumppaniensa kanssa tilanteesta Suomessa”, painottaa Timo Vuori

Lausunto on julkaistu Keskuskauppakamarin kotisivulla ja jaettu kauppakamarien sekä matkailualan toimijoiden käyttöön.

Lue lausunto: