Kun ihmiset eivät saa liikkua, ei palveluita kysytä!

Kysyimme jäsenistöltämme Uuttamaata koskevien liikkumiseen liittyvien rajoitusten vaikutuksista. Noin 64 % näkee liikkumisrajoitusten vaikuttavan yrityksen liiketoimintaan ja noin 63 % kokee rajoitusten vaikuttavan henkilökuntaan.

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin talousalue on tiivis työskentely-, liiketoiminta- sekä vapaa-ajanviettoalue, jossa rajoitukset vaikuttavat työssäkäyntiin ja asiointiin. Uudenmaan sulkeminen ei synnytä merkittävää muutosta, mikäli työmatkaliikkumista ei rajoiteta ja julkinen liikenne toimii normaalisti. Muutosten odotetaan lähinnä hidastuttavan päivittäistä toimintaa. Henkilökunnan liikkuminen maakuntarajan yli aiheuttaa lisätyötä, muun muassa voimassa olevien kulkulupien kirjoittamisesta.

Osa yrityksistä on kyennyt siirtymään jo aiemmin etätyöhön koko henkilökunnan osalta, toisaalta töitä joudutaan pakon sanelemana siirtämään etätöihin, vaikka se vaikeuttaa työtä. Mikäli asiakas ei suostu tai pysty asioimaan videoneuvottelun avulla, jää tuloa saamatta, kun tehdystä työstä ei voida laskuttaa. Niissä asiakastapaamisissa, joissa lain edellyttämän tiedonantovelvollisuuden on täyttyvä, on tapaamiset usein pakko pitää.

Kyselyyn vastanneet totesivat, että vaikutuksia on niin ikään laitehuoltoon ja asennuksiin. Haasteita synnyttää asiakkaiden liikkuvuuden rajoittaminen, kun asiakkaat liikkuvat laajalta alueelta, myös Uudenmaan ulkopuolelta. Rajoitukset kurittavat estämällä kohteisiin pääsyä, muutenkin koronan tuomana hiljaisena ajankohtana. Yleisesti vaikutukset ovat kaupankäyntiin negatiiviset. Palvelut ovat pääsääntöisesti henkilökohtaisiin tapaamisiin perustuvia, rajoitteiden vuoksi kaikki toiminta on lopetettu kokonaan toistaiseksi.

Osa tavaraliikenteestä kulkee normaalisti. Vaikutukset liittyvät lähinnä osto- ja myyntitoimintaan liittyvään logistiikkaan, sujuminen kärsii tai ainakin hidastaa kuljetuksia. Vaikka työntekijät saavat kulkea rajan läpi työn ollessa välttämätöntä, on toimenpiteillä vaikutusta myös muihin työntekijöihin. Tämä aiheuttaa epävarmuutta ja vaikuttaa myös työhyvinvointiin.

Kyselyyn vastanneilta löytyy tukea Uudenmaan eristämiselle, mutta hallitus saa palautetta liian hitaasta reagoinnista.

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin alueella asuu noin 91000 asukasta.

Hyvinkäälle töihin tulevat:
• Riihimäki 1635 hlöä
• Hausjärvi 596 hlöä
• Loppi 313 hlöä

Hyvinkäältä muualle töihin lähtevät:
• Riihimäki 798 hlöä
• Hausjärvi 149 hlöä
• Loppi 82 hlöä

Riihimäeltä muualle töihin lähtevät:
• Hyvinkää 1635 hlöä
• PKS (Helsinki, Espoo ja Vantaa) 2 161 hlöä
• Hämeenlinna yli 500 hlöä
• Tampere 65 hlöä

Marja Heinimäki, toimitusjohtaja