Osallistu Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjaan!

Tiedätkö mitkä ovat yrityksesi valmiudet rekrytoida ulkomaalaisia työntekijöitä ja johtaa kansainvälisiä tiimejä? Mietitkö kansainvälisten osaajien rekrytointia? Onko monikulttuurisuus yrityksesi tuleva menestystekijä?

Kutsumme yrityksesi osallistumaan Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjaan. Tehdään yhdessä Suomesta ja sen yrityksistä nykyistä avoimempia kansainvälisille osaajille!

Kansainvälinen henkilöstö ja tiimit ovat parhaimmillaan yritykselle todellinen kilpailuetu. Kauppakamarin jäsenyritysten kokemusten mukaan monikulttuurisella henkilöstöllä on positiivisia vaikutuksia asiakastyytyväisyyteen, tuotekehitykseen ja kieliosaamiseen. Lisäksi eri taustoista tulevat osaajat auttavat uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa, laajentavat kontaktiverkostoja sekä edistävät yrityksen kansainvälistymistä.

Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjassa tuodaan esiin onnistuneita esimerkkejä monikulttuurisuudessa ja kansainvälistymisessä menestyneistä yrityksiä ja organisaatioita. Kampanja kannustaa yrityksiä ja työnantajia kansainvälisten osaajien rekrytointiin sekä tukee yrityksiä kansainvälisten osaajien potentiaalin tunnistamisessa.

Kampanjaan voi osallistua kolmella eri tavalla:

  • Hyödyntämällä Talent Boost -mittaristoa ja ilmoittautumalla sen yhteydessä Menestyvä monikulttuurinen yritys -kilpailuun
  • Toimimalla esimerkkiyrityksenä,
  • Osallistumalla sekä kilpailuun että toimimalla esimerkkiyrityksenä


Ota ensimmäinen askel – Hyödynnä Talent Boost -mittaristoa!

Kampanjaan osallistuvat yritykset saavat käyttöönsä Talent Boost -mittariston, jonka avulla yritys voi kartoittaa organisaationsa valmiuksia rekrytoida kansainvälistä työvoimaa, organisaatiokulttuurin avoimuutta sekä käytäntöjen ja järjestelmien valmiutta monimuotoiseen työyhteisöön. Mittaristo antaa tietoa siitä, millainen on yrityksen lähtötaso ja mitkä palvelut voisivat tukea yritystä tiellä kohti sisäistä kansainvälistymistä.

Talent Boost -mittaristo kauppakamarin nettisivuilla

Kampanjan ja mittariston avulla tuetaan yrityksiä ja tarjotaan konkreettisia välineitä, jotta työnantajat ovat valmiimpia vastaanottamaan kansainväliset osaajat osaksi yritystä. Kampanjaan kannattaa osallistua, vaikka yrityksessä ei vielä olisi ulkomaalaisia työntekijöitä. Ota ensimmäinen askel kohti sisäistä kansainvälistymistä ja menestystä!

Tule mukaan Menestyvä monikulttuurinen yritys -KauppakamariPointtiin 9.6.

Lisätiedot Helsingin seudun kauppakamarin Talent Manager Satu Saloselta, satu.salonen@chamber.fi 050 3817176.

Kampanjan toteuttamisesta vastaa Helsingin seudun kauppakamari. Pääyhteistyökumppaneita ovat työ- ja elinkeinoministeriö, Keskuskauppakamari, Business Finland ja Tekniikan Akateemiset TEK. Lisäksi mukana kampanjassa ovat Turun, Tampereen, Oulun, Pohjanmaan, Riihimäen-Hyvinkään ja Kuopion alueen kauppakamarit. Viestintäkumppaneina kampanjassa toimivat Sivistystyönantajat ry. ja Suomen Ekonomit.