Pandemian vaikutukset saksalaisyrityksiin maailmalla ja Suomessa

AHK World Business Outlook (kevät 2020):

Globaali talous ja siten myös saksalaisten yritysten liiketoiminta ulkomailla on kriisissä. Kaksi kolmasosaa yli 4 000 Saksan teollisuus- ja kauppakamarien keskusjärjestö DIHK:n kyselyyn osallistuneista saksalaisyrityksestä ulkomailla odottaa talouden heikentyvän kyseisissä maissa.

Erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa saksalaiset yritykset kertovat talouskehityksen heikentyneen dramaattisesti. Puolet odottaa heidän liiketoimintaansa laskevan seuraavan 12 kuukauden aikana. Tämä heijastuu myös investointihalukkuuteen, joka on vastaavasti laskenut.

80 prosenttia saksalaisista yrityksistä ulkomailla odottaa myyntinsä laskevan koronaviruksen välittömänä seurauksena. 15 prosenttia yrityksistä olettaa jopa, että niiden vuotuinen liikevaihto laskee puolella. Tuotteiden ja palvelujen alhaisempi kysyntä, mutta myös matkarajoitukset, messujen ja tilausten peruuntumiset aiheuttavat yrityksille ongelmia.

Suurin riski yrityksille seuraavan 12 kuukauden aikana on kysynnän hiipuminen. Syksyllä 2019 noin puolet yrityksistä arvioi tämän riskiksi, nyt yli kaksi kolmasosaa uskoo tämän olevan suurin haaste liiketoiminnan kehitykselle. Myös talouspoliittinen kehys ja rahoitus aiheuttavat saksalaisyrityksille suuria liiketoiminnallisia riskejä.

Tästä linkistä tietoja yritysten näkemyksistä maailmalla.

Tästä linkistä Saksan suhdanneodotuksia.

Suomessa toimivien saksalaisyritysten vastaukset tarkemmin tästä linkistä.