Tietoa työntekijöille

Tilanne on hyvin poikkeuksellinen niin työntekijöille kuin työnantajillekin. Kokoamme tälle sivustolle työntekijöille suunnattua tietoa liittyen muun muassa karanteeniin, siitä miten mahdollinen karanteeni vaikuttaa palkanmaksuun ja työvelvoitteisiin. Lisäksi tarjoamme tietoa myös työntekijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista koronavirusepidemiaan liittyen.

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa ja tekee tarvittavia toimia yhdessä eri TEM-konsernin toimijoiden kanssa vähentääkseen koronaviruksen vaikutuksia mm. yritysten toimintaan, työllisyyteen ja huoltovarmuuteen.

Kysymyksiä ja vastauksia energiasta ja huoltovarmuudesta

Kysymyksiä ja vastauksia: korona ja kuluttajat


Tästä linkistä löydät TE-palveluiden tietopaketin koronavirustilanteeseen liittyen sekä usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia.

Miten asioin TE-toimiston kanssa koronavirustilanteessa sekä usein kysyttyjä kysymyksiä


Finlex on Suomen sähköinen säädöskokoelma sekä ajantasaisten säädösten ja alkuperäisten säädösten kokoelmat. Alla oleva linkki ohjaa Finlexin ”Laki yhteistoiminnasta yrityksissä” sivuille.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070334


infoFinland on tarkoitettu Suomeen muuttaville tai Suomessa asuville ja tarjoaa laajan paketin tietoa muun muassa Suomessa asumisesta, opiskelusta ja työntekimisestä. Lisäksi se tarjoaa tietoa, miten toimia, mikäli jäät työttömäksi.

https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/tyo-ja-yrittajyys/tyottomyysturva/jos-jaat-tyottomaksi


Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. Työnantajan oikeus määrätä työpaikan asioista on työnjohto-oikeus. Työnjohto-oikeuteen liittyy myös työnantajan tulkintaetuoikeus. Tällä tarkoitetaan sitä, että epäselvissäkin tilanteissa asiat ratkaistaan ensin työnantajan tahdon mukaisesti. Tästä linkistä saat työnsuojelun ohjeita työntekijälle, työnantajalle, tietoa lainsäädännöstä.

https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/oikeudet-ja-velvollisuudet-tyossa


Tämän linkin kautta löydät tietoa tartuntatautipäivärahasta. Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystä, jos sinut on määrätty olemaan poissa työstäsi, karanteeniin tai eristykseen tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

https://www.kela.fi/tartuntatauti


EK:n työmarkkinajuristit ovat koonneet 10 akuuttia kysymystä ja vastausta otsikolla koronavirus ja työehdot.

https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/03/13/kymmenen-kysymysta-koronasta-ja-tyoehdoista/


Tässä PAM:n ohjeita jäsenistölleen liittyen Korona-viruksen vaikutuksista työhön.

https://www.pam.fi/uutiset/vastauksia-palvelualojen-tyontekijoille-koronaviruksen-leviamisen-vaikutuksista-tyosuhteeseen.html


Tässä JHL:n ohjeita jäsenistölleen liittyen Korona-viruksen vaikutuksista työhön.

https://www.jhl.fi/ajankohtaista/teemat/koronaviruksen-leviamisen-vaikutukset-tyohon/


Tässä Erton ohjeita jäsenistölleen liittyen Korona-viruksen vaikutuksista työhön.

https://www.erto.fi/palvelut/tyo-ja-elama/toissa/4198-usein-kysyttyjae-kysymyksiae-koronaviruksesta