Paikallinen sopiminen lisää työllistymistä

Kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki. Kuva Inka Hakala.

Hallitusohjelmassa on tavoite laajentaa yleissitovien sopimusten paikallista sopimista koskemaan kaikkia yrityksiä työnantajan ja työntekijöiden järjestäytymisestä riippumatta. Lisäksi tarkoitus on mahdollistaa työlainsäädännön mukaisten joustojen soveltaminen myös yrityskohtaisissa työehtosopimuksissa nykyisten valtakunnallisten ohella.

Kauppakamareissa tehdyn talouskyselyn mukaan valtakunnallisesti 69 prosenttia yrityksistä arvioi paikallisen sopimisen laajentamisen vauhdittavan työllisyyden ja tuottavuuden kasvua. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin talousalueella huomattavasti suurempi joukko, 83 prosenttia vastaajista, on samaa mieltä. Vain 6,4 prosenttia vastasi, etteivät uudistukset vauhdittaisi työllisyyden ja tuottavuuden kasvua. Vastaajista 10,6 prosenttia ei osannut arvioida asiaa.

Kysyimme myös, johtaisivatko kyseiset uudistukset vastaajan omassa yrityksessä lisätyöntekijöiden palkkaamiseen seuraavan viiden vuoden aikana. Valtakunnallisesti 35 prosenttia vastanneista arvioi 1-10 henkilön lisätarvetta ja kolme prosenttia yli kymmenen henkilön lisätarvetta. Talousalueellamme reilu 40 prosenttia vastanneista arvioi 1-10 henkilön lisätarvetta ja neljä prosenttia yli kymmenen henkilön lisätarvetta.

Kun valtakunnallisesti 35 prosenttia yrityksistä uskoi, etteivät uudistukset johda lisätyöntekijöiden palkkaamiseen viiden vuoden sisällä ja 27 prosenttia ei osannut arvioida asiaa. Talousalueellamme luvut olivat hieman pienempiä.

Työntekijöiden mahdollisuus neuvotella suoraan työnantajansa kanssa tarjoaisi enemmän vaikutusvaltaa työntekijöiden tarpeisiin, työolosuhteisiin ja työsopimukseen liittyviin asioihin. Paikallinen sopiminen lisäisi joustavuutta mahdollistamalla sopia asioista, jotka olisi helpompi ratkoa paikalliset olosuhteet huomioiden.

Jäsenyrityksille suunnatussa kyselyssä selvitettiin, miten uudistukset toteutuessaan vaikuttavat yrityksiin. Kysely toteutettiin 27.-29.9. ja siihen vastasi 1827 yritystä eri puolelta Suomea. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarilta vastaajia oli 47.