HRA-tutkinto


HRA-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HRA-nimikettä. HRA-nimikkeen käyttöoikeus on kolme vuotta, tutkinnon suorittamisvuoden jälkeen. Tutkinnon suorittaneiden lista julkistetaan kunkin tutkinnon jälkeen, tämä edellyttää julkaisuluvan saamista.

Kaikki tutkinnon suorittaneet HRA-sertifioidut rekrytoinnin ammattilaiset sitoutuvat noudattamaan rekrytoinnin eettisiä sääntöjä ja periaatteita.

​​​​​​​#HRA #rekrytointi #hyvaksyttyrekrytoinninasiantuntija
Tutkintopäivä

Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija HRA-tutkintoon voi osallistua HRA-koulutuksen käynyt ja kurssitodistuksen saanut henkilö.

HRA-tutkinto koostuu HRA-koulutuksen aikana tehdystä ennakkotehtävästä, koulutuspäivistä ja tutkintopäivästä. Tutkinto mittaa yleisellä tasolla tutkintoon osallistuvan rekrytointiosaamista ja se suoritetaan erillisesti.

Tutkintopäivänä käydään läpi koulutuspäivien sisältö ja iltapäivällä osaamisen kartoittava kirjallinen monivalintakoe. Kirjallisen monivalintakokeen kysymykset (40 kpl) koskevat kaikkia koulutuksen osa-alueita, pääpaino juridiikassa. Kokeeseen valmistaudutaan parhaiten kertaamalla kurssimateriaali ja SFS 30405 -stardardi sekä hankkimalla omatoimisesti tietoa aihealueista.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää osallistumista koko tutkintopäivään ja siihen ilmoittaudutaan koulutukset sivulla. Ilmoittautumisia otetaan vastaan ainoastaan viimeisen ilmoittautumispäivään asti. Mikäli ilmoittautumisessa on ongelmia, ota yhteyttä alueesi kauppakamariin ennen ilmoittautumisen sulkeutumista.


Tutkinnon hyväksymiskriteerit

 • Henkilö on osoittanut perehtyneensä aihealueeseen.
 • Henkilö on vastannut oikein tutkintolautakunnan määrittämään määrään kysymyksistä.
 • HRA-koulutukseen kuuluvat tehtävät ovat kattavia ja perusteltuja.
 • Em. tehtävät on palautettu määräaikaan mennessä.
 • Ne on hyväksytty lukijoiden puolesta riittävän kattavina.

Tutkintomaksu

Tutkintomaksu laskutetaan tutkintoon ilmoittautuneilta ja ennakkotehtävät hyväksytysti suorittaneilta. Tutkintopäivään aiemmin osallistuneet (monivalintakokeessa hylätyt) saavat osallistua tutkintoon puoleen hintaan.

Mikäli tutkinnon suorittaja ei osallistu järjestettävään tutkintopäivään ilman hyväksyttävää syytä (tai peruuttaa esim. työesteen vuoksi) tutkintomaksu veloitetaan eikä hänellä ole mahdollisuutta osallistua pelkkään tutkintopäivään myöhemmin. Hyväksyttävänä syynä pidetään esim. sairauspoissaoloa, jolloin todistuksesta on toimitettava kopio kauppakamarille, tällöin tutkintomaksua ei palauteta, mutta osallistuja saa osallistua seuraavaan tutkintopäivään maksutta.

 • Tutkintomaksu 400 € /hlö + alv
 • Tutkintomaksu 200 € / hlö + alv veloitetaan tutkintopäivän uusintaan osallistuvilta
 • Tutkintomaksu laskutetaan tutkintoon ilmoittautumisen jälkeen.

Tutkintoon ilmoittautuminen ja aikataulu

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari järjestää HRA-tutkinnon vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Järjestyksessään 7. HRA-tutkinto järjestetään 2022 seuraavasti:

 • ke 19.11.2022 Ilmoittautuminen alkaa
 • ke 16.11.2022 Ilmoittautuminen tutkintoon päättyy


HUOM! ilmoittautumisia ei voida ottaa vastaan enää viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli ilmoittautumisessa on ongelmia, ota yhteyttä HRA-koulutuspäällikkö Pirjo Kurki ennen ilmoittautumisen sulkeutumista pirjo.kurki@rihykauppakamari.fi. Tutkintokutsu lähetetään ilmoittautumislomakkeella ilmoitettuun sähköpostiin.

 • ke 23.11.2022 Tutkintopäivä klo 10.00 – 15.00. Tutkintopäivä järjestetään Hyvinkäällä. Tutkintopäivä koostuu luennosta ja monivalintakokeesta.
 • to 15.12.2022 Tutkinnon tuloksista ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse. HRA-sertifiontitodistusten jakaminen postitus alkaa.

#rekrytointi #sertifiointi #arviointi #koulutus #valmennus #henkilöstö #kauppakamari #HRA